Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Wymiany/Zwrotu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot Kosztów dostarczenia Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta.

3. Towar zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej:

a) powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez producenta,

b) powinien być kompletny,

c) nie może nosić śladów użytkowania.

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w ust 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 

5. Wszelkie zwroty dokonywane przez Klienta na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.


Porównaj 0

No products

To be determined Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie